Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdgaranti 2019

Verksamheter i primärvården som omfattas av vårdgarantin

Behovsbedömning och medicinsk bedömning i primärvården

Hur ser flödet ut från behovsbedömningen till medicinsk bedömning?

Illustrationen är framtagen av SKR och reviderad av Region Stockholm.

Scenario - Telefonbedömning: behovs- eller medicinsk bedömning

När gäller vårdgarantin?

Scenario - vårdgarantipatient

Undantag från vårdgarantin

Remisshantering och vårdgaranti

Uppföljning kopplad till vårdgarantin

Datainsamling av väntetider

Mer information, SKR, lagar och förordningar

  • Uppdaterad: 18 maj 2021

  • Faktagranskad: 18 maj 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lena Töregård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen