Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ersättningssystem för allmän barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Vårdgivare får betalt av regionen och tandvårdsenheten sköter utbetalningarna.

Tandvårdspeng – regionens ersättning

När en tandläkare har listat ett barn och tagit på sig ansvaret för att barnet får fullständig allmäntandvård, har tandläkaren rätt till en fast ersättning, tandvårdspeng. Ersättningen är lika stor för alla barn och ungdomar och betalas ut månadsvis.

Behovstillägg

I delar av Stockholms län är den genomsnittliga tandhälsan sämre än länsgenomsnittet. Tandläkare i dessa områden har högre kostnader än vad som täcks av tandvårdspengen. De får därför ett behovstillägg som ett komplement till tandvårdspengen.

Gäller från 1 februari 2022.

Interceptiv tandregleringsbehandling

Interceptiv tandregleringsbehandling i form av beslutad interceptiv apparatur (IC1 eller IC2) ersätts vid behandlingsstart respektive behandlingsavslut.

Riskutjämning för privattandläkare

Av privattandläkarnas ersättningsbelopp avsätts en del till en så kallad riskpott. Privata tandläkare som behandlar barn med stora vårdbehov kan få ersättning ur riskpotten. Detsamma gäller när en barnpatient behandlas akut hos en annan vårdgivare än den som har barnet listat.

Prislista riskpott

Prislistan gäller från och med 1 maj 2022.

Pris- och åtgärdsförteckning för tandvård inom den av små privata vårdgivare finansierade riskpotten ligger till grund för fakturor avseende direktrapporterad och förhandsbedömd vård. Gäller från 1 maj 2022.

Prislista akuttandvård

Prislistan gäller från och med 1 maj 2022.

Pris- och åtgärdsförteckning för akuttandvård ligger till grund för fakturor avseende akuttandvård inom allmäntandvården. Gäller från 1 maj 2022

Ersättning för områdesansvar

Ersättning för områdesansvar. Gäller från 1 juni 2022.

Gäller från 1 juni 2022.

Specialisttandvård

Pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård ligger till grund för de fakturor som specialisttandvården skapar i Libretto. För mer information se Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialistvård samt Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter.

Pris- och åtgärdsförteckning som gäller till 2 maj 2023

Pris- och åtgärdsförteckning som gäller från 3 maj 2023

Tillämpas i valda delar inom vårdval specialisttandvård för barn och ungdomar, se pris- och åtgärdsförteckning.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 7 mars 2023

  • Faktagranskad: 10 augusti 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen