Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkare som remitterar patienter till tandläkare för att byta tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering, ska använda en särskild remissblankett.

"Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk behandling" är en av de sjukdomsbehandlingar som enligt tandvårdsreformen ger patienten rätt till tandvård med samma avgift som öppen hälso- och sjukvård.

Blanketten ska sändas till tandläkaren som i sin tur bifogar den med sitt behandlingsförslag (förhandsbedömning) till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kontakt

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

Relaterad information

 

  • Uppdaterad: 4 oktober 2022

  • Faktagranskad: 4 oktober 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen