Brödsmule-navigation

Handläggningstiden för ansökningar om etablering inom alla vårdvalsområden som gäller vårdval Stockholm förlängs tillfälligt upp till åtta månader. Den förlängda handläggningstiden gäller för samtliga ansökningar som inkommer under perioden 31 mars till 1 oktober 2020.

Regional särskilt sjukvårdsledning, RSSL, har beslutat att Region Stockholm varken tar emot eller skickar utomlänsremisser, med undantag för akut och imperativ vård, under rådande läge med covid-19.

Vårdavtal med Region Stockholm

Samlad information för vårdgivare om olika avtal  för att bedriva vårdverksamhet på uppdrag av Region Stockholm.