Brödsmule-navigation

Handläggningstiden för ansökningar om etablering inom alla vårdvalsområden som gäller vårdval Stockholm förlängs tillfälligt upp till åtta månader. Den förlängda handläggningstiden gäller för samtliga ansökningar som inkommer under perioden 31 mars till 1 oktober 2020.

Vårdavtal med Region Stockholm

Samlad information för vårdgivare om olika avtal  för att bedriva vårdverksamhet på uppdrag av Region Stockholm.