Brödsmule-navigation

Handläggningstiden för ansökningar om etablering inom alla vårdvalsområden förlängs tillfälligt upp till åtta månader. Den förlängda handläggningstiden gäller för samtliga ansökningar som inkommer under perioden 31 mars till 1 oktober 2020.

Vårdavtal med Region Stockholm

Samlad information för vårdgivare om olika avtal  för att bedriva vårdverksamhet på uppdrag av Region Stockholm.