Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akutsjukhus

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning.Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Allergologi, specialiserad i öppenvård - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Allmän barn- och ungdomstandvård - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdval Stockholm

Tilläggsuppdrag till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar - Vårdval Stockholm

Från och med 1 juni 2021 kan vårdgivare ansöka om att starta vårdverksamhet inom det nya vårdvalet för BUMM. Här finns förfrågningsunderlag och ansökningshandlingar.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM - Vårdval Stockholm

Samlad information för vårdgivare med befintligt avtal som gäller t o m 31 maj 2022, med rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP

Avtalsinformation inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar

Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vårduppdraget omfattar även rehabilitering och läkarkonsultation.

 • Egen regi
Barnhörselhabilitering på Rosenlunds sjukhus

Målgrupp är barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer. Mottagningen finns på Rosenlunds sjukhus.

 • Egen regi
Barnmorskemottagning - Vårdval Norrtälje

Graviditetsövervakning och eftervård, insatser för familjeplanering samt screening för cervixcancer. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Barnmorskemottagning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapportering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Beroendevård

Samlad information om avtal och uppdrag inom specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
BVC - Vårdval Norrtälje

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
BVC - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, specialiserad, SLSO

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering.

 • Egen regi
Fotsjukvård - Vårdval Norrtälje

Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård. Ansökningshandlingar, kontakt, vårdgivare med avtal, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fotsjukvård - Vårdval Stockholm

Från 1 januari 2022 ingår fotsjukvården i husläkaruppdraget.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - Vårdval Norrtälje

Samlad information samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förlossning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Gastroenterologi och hepatologi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Geriatrik - Vårdval Stockholm

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering. Här finns också...

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Geriatrisk vård - avtal och uppdrag

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Gynekologi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Habilitering i öppenvård - Habilitering och Hälsa, SLSO

Målgrupp- och uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och vårdgivare som har avtal, kontakt. Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal.

 • Egen regi
Habiliteringsläkaren inom Habilitering & Hälsa - konsultation till vårdpersonal

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i...

 • Egen regi
Habiliteringsteam för vuxna - Huddinge sjukhus

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning lokaliserat vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

 • Egen regi
Hemlöshet – vård för personer i

Beskrivning av uppdrag och målgrupp inom vård för personer i hemlöshet.

 • Avtal enligt LOU
Hudsjukvård, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet, ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - Vårdval Norrtälje

Ansökan, förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontakt för husläkarverksamhet i Norrtälje.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt tilläggsavtal. Förfrågningsunderlag och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Höft- och knäprotesoperationer – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Intensivträning för personer med rörelsenedsättning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Kardiologi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Kirurgi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Klinisk fysiologi - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk fysiologi på akutsjukhusen

Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har ett likartat uppdrag inom klinisk fysiologi, som vårdvalet för klinisk fysiologi.

 • Egen regi
Klinisk neurofysiologi - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Klinisk neurofysiologi på akutsjukhusen

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har ett likartat uppdrag inom klinisk neurofysiologi som i vårdvalet för klinisk neurofysiologi. Uppdraget på Capio S:t Görans...

 • Egen regi
Logopedi - Vårdval Norrtälje

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Logopedi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Logopedi i språkförskoleverksamhet

Samlad information om avtalet logopedi i språkförskoleverksamhet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Egen regi
LOL-läkare och LOF-fysioterapeuter

Särskilda regler gäller om du driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

 • Lagreglerade läkare och fysioterapeuter
Lymfödemrehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökan, ersättning, rapportering och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Läkarinsatser i särskilda boenden för äldre – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Läkarledd habilitering/neuropediatrik för barn och ungdomar

Målgrupp är barn-och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom, utvecklingsavvikelser och/eller funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivning och kontakt. Verksamheterna bedrivs på Sachsska barn- och...

 • Egen regi
Mansmottagningen

Mansmottagningen ska erbjuda sexualmedicinsk verksamhet i öppenvård.

 • Egen regi
ME/CFS, specialistläkarmottagning - Vårdval Stockholm

Tilläggsuppdrag Samlad information om vårdvalet samt godkända vårdgivare, ansökan, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Neurologisk rehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, vårdgivare med avtal, remiss och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Närakut - avtal och uppdrag

Närakuterna i Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Obstetrisk ultraljudsmottagning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet. Ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Obstruktivt sömnapnésyndrom i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget OSAS samt avtalsbilagor, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Ortopedi och handkirurgi – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Palliativ slutenvård, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

Uppdraget omfattar grundprogram för vuxna med astma och KOL, repetitionsprogram för vuxna med astma och program för barn och ungdomar med astma. Remiss, kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Primär hörselrehabilitering - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering - Vårdval Norrtälje

Vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje ska erbjuda akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning samt enstaka behandling i hemmet.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Primärvårdsrehabilitering - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar, godkända vårdgivare och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Psykiatrisk specialistvård för vuxna

Psykiatrisk vård med geografiskt områdesansvar eller subspecialiserade vård utifrån målgrupp eller tillstånd.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Psykosociala habiliteringsinsatser

Målgruppen är vuxna i behov av psykosocialt stöd med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

 • Avtal enligt LOU
Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador

Målgruppen är personer med övre och/eller nedre extremitetsskador samt personer med Raynauds fenomen, vilket står för köldintolerans i händer och/eller fötter.

 • Avtal enligt LOU
Rehabilitering efter vård på akutsjukhus, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar, rapportering, remittering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, MMR2

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Rehabilitering vid långvarig, ospecifik smärta, MMR1 - Vårdval Stockholm

Tilläggsuppdrag för husläkarverksamheter med basal hemsjukvård. Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Reumatologisk rehabilitering, specialiserad

Samlad information om avtal att bedriva rehabilitering i öppenvård för vuxna patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

 • Egen regi
Ryggkirurgi - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Råd och stöd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning

Uppdraget ingår i Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag och omfattar stöd och råd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning.

 • Egen regi
Rättspsykiatrisk vård - avtalsinformation

Beskrivning av uppdrag och målgrupp inom rättspsykiatrisk vård.

 • Egen regi
Sexualmedicin, Centrum för - Karolinska universitetssjukhuset

Uppdragsbeskrivning, tilläggsavtal, rapportering och uppföljning samt kontaktuppgifter till handläggare.

 • Egen regi
Sexuell hälsa - Vårdval Stockholm

Samlad information samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar, uppföljningsindikatorer och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapportering och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Specialisttandvård för barn och ungdomar - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Synrehabilitering - Stockholms Syncentral

Habilitering, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel till personer med synnedsättning och blindhet. Rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Tandregleringsvård för barn och ungdomar - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapportering och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Ungdomsmottagningar - uppdragsinformation

Uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och fakturering, utbildning för personal, kontakt, instruktioner för att ta fram statistik i Uppföljningsportalen, GUPS.

 • Egen regi
Urologi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökningsblankett, uppföljning, rapportering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Vaccination - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Variceroperation inom specialiserad öppenvård

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
VUB-team, SLSO, Stockholms psykiatri - avtalsinformation

Vuxen- och ungdomsteam för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem.

 • Egen regi
Ätstörningsvård, specialiserad

Avtalsinformation inom öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar.

 • Avtal enligt LOU
 • Egen regi
Ögonsjukvård, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Öron- näs- och halssjukvård, specialiserad i öppenvård - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, kontaktuppgifter, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV