Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145) används för att upphandla viss vård. Vårdgivare som är intresserade kan lämna anbud på utlysta upphandlingar.

Under länken aktuella vårdavtalsområden enligt LOU finns information om de vårdavtalsområden som är upphandlade. 

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

  • Uppdaterad: 3 mars 2020

  • Faktagranskad: 14 februari 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen