Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att säga upp ett avtal inom vårdval Stockholm eller vårdval Norrtälje ska uppsägningsblankett fyllas i, undertecknas och postas till:

Vårdval Stockholm:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Registrator
Box 30017
104 25 Stockholm

Vårdval Norrtälje:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Registrator
Box 801
761 28 Norrtälje

Uppsägningsblanketter

Uppsägningsblanketten gäller även olika former av valbara tilläggsuppdrag. Uppsägningstiden inom vårdval är normalt sex månader. Aktuell avtalshandläggare bekräftar uppsägningen till verksamhetschefen.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

När verksamheten upphör

I avtalet regleras de villkor som gäller vid upphörande av verksamhet. Vissa behörigheter i de system som berör fakturering avvecklas med en viss fördröjning för att vårdgivaren ska ha möjlighet att godkänna faktureringsunderlag för hela avtalsperioden.

Vårdgivaren ansvarar bland annat för att

 • informera berörda patienter om att verksamheten upphör. Det är inte tillåtet att styra patienter till andra mottagningar, vårdvalet ger patienten valfrihet att välja själv.
 • informera berörda vårdgivare om att verksamheten upphör. Det kan handla om till exempel vårdgivare i närområdet eller remittenter.
 • avsluta personalens behörighet till olika system.
 • hantera e-tjänstekort enligt rutin.
 • förvara och arkivera patientjournaler i enlighet med Patientdatalagen.
 • avsluta alla ärenden i 1177 vårdguidens e-tjänster och inaktivera e-tjänsten.
 • Anmäla ändring till vårdgivarregistret hos IVO

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Om bevarande och gallring av patientjournaler för regiondrivna och privata vårdgivare.

Beställaren ansvarar bland annat för att

 • beställa avveckling av kombikakoder, de stängs tre månader efter avtalets upphörande.
 • beställa avveckling av HSA-ID i Elektroniska katalogen, EK.
 • Informera berörda politiska organ i Region Stockholm.

Listade patienter

När en mottagning inom vårdval barnvårdscentral eller husläkarmottagning stänger ansvarar Beställaren för att samtliga listade patienter får information till sina folkbokföringsadresser.

 

 • Uppdaterad: 14 april 2022

 • Faktagranskad: 22 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen