Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet allmän barn- och ungdomstandvård omfattar:

  • regelbunden och fullständig allmäntandvård till barn och unga mellan 3 och 23 år
  • undersökning och eventuell vård till barn mellan 0 och 2 år
  • akutvård till barn och unga mellan 0 och 23 år som är folkbokförda i annat län.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 mars 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 mars 2020.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 februari 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 februari 2022.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2022.

Vårdgivare med avtal

Ersättning

Gäller från och med 1 maj 2121.

Gäller från och med 1 maj 2021.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Verksamhet vid flera mottagningar

Ska läggas som bilaga till ansökan om en vårdgivare vill bedriva verksamhet vid flera mottagningar.

Registrera/ändra uppgifter

För att en mottagning ska synas på 1177.se måste vissa uppgifter registreras i Region Stockholms Elektroniska Katalog (EK). Fyll i uppgifter till EK på blanketten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

  • Uppdaterad: 12 oktober 2021

  • Faktagranskad: 3 maj 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, Hälso- och sjukvårdförvaltningen