Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsuppdrag. De verksamheter som kan ansöka om uppdraget är Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård.

Tilläggsuppdraget omfattar barn och unga 0-17 år som har symtom på psykisk ohälsa och som riskerar att drabbas av en psykisk sjukdom.

Vägledningsdokument för vårdgivare

För husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har tilläggsavtal om psykisk ohälsa hos barn och unga.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Tilläggsavtal - barn och unga med psykisk ohälsa

Gäller första linjens insatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Uppdaterad 16 september 2019.

Vårdgivare med avtal

Barn och unga med psykisk ohälsa - godkända vårdgivare.pdf

Lista i pdf-format över husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med tilläggsavtal om barn och unga med psykisk ohälsa.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdom, första linjen - Rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom tilläggsavtal gällande psykisk ohälsa hos barn och ungdom, första linjen i Region Stockholm.

Rapporteringsanvisningar

Samverkan - tilläggsmall

Denna blankett ska bifogas som underlag till fakturan. Används vid samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga där samverkan inte kan hänföras till enskild patient.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Ansök om avtal

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget.

Ansökningar tas emot löpande och det är olika ansökningsblanketter för husläkarmottagningar respektive barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Villkoren för godkännande framgår av ansökningshandlingarna.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler (ifyllningsbar pdf)

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Du som har avtal vänder dig med frågor till:

Kristina Laurell Laroussi | Avtalshandläggare

Julia Lindström | Enheten för allmänmedicin

Relaterad information