Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsuppdrag. Tilläggsuppdraget bedrivs i dagsläget av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).

Tilläggsuppdraget omfattar barn och unga 0-17 år som har symtom på psykisk ohälsa och som riskerar att drabbas av en psykisk sjukdom.

För barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har tilläggsavtal om psykisk ohälsa hos barn och unga.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Tilläggsavtal för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Gäller till 31 maj 2022.

Vårdgivare med avtal

I vårdutbudstjänsten visas både barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med tilläggsavtal och husläkarmottagningar som utför utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 18 december 2018. Uppdaterad 22 februari 2021.

Denna blankett ska bifogas som underlag till fakturan. Används vid samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga där samverkan inte kan hänföras till enskild patient.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Ansök om avtal

Ansökan för att bedriva Tilläggsavtal om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är stängd. 

Uppsägning av avtal

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Du som har avtal vänder dig med frågor till:

Kristina Laurell Laroussi|Avtalshandläggare

Relaterad information

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

  • Uppdaterad: 1 december 2021

  • Faktagranskad: 1 december 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen