Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förändringar i tilläggsavtal om insatser till barn och unga

Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade 24 november 2020 om förändringar gällande tilläggsavtalet om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Läs mer om HSN:s beslut om förändringar gällande tilläggsavtalet.

Nyhet 24 november: HSN Uppsägning av tilläggsavtal första linjen barn och unga med psykisk ohälsa

Hälso- och sjukvårdsnämndens handlingar - sll.se

Uppdrag och målgrupp

Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa är ett tilläggsuppdrag. De verksamheter som kan ansöka om uppdraget är Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård. Beroende på om det är en husläkarmottagning eller en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som bedriver vården finns olika versioner av tilläggsavtal och ansökningsblankett. 

Tilläggsuppdraget omfattar barn och unga 0-17 år som har symtom på psykisk ohälsa och som riskerar att drabbas av en psykisk sjukdom.

Vägledningsdokument för vårdgivare

För husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har tilläggsavtal om psykisk ohälsa hos barn och unga.

Förfrågningsunderlag / tilläggsavtal

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Tilläggsavtal till HLM om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Tidsbegränsat tilläggsavtal för husläkarmottagningar. Gäller till och med den 30 november 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdom, första linjen - rapporteringsanvisning

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom tilläggsavtal gällande psykisk ohälsa hos barn och ungdom, första linjen i Region Stockholm. Senast uppdaterad 22 februari.

Samverkan - tilläggsmall

Denna blankett ska bifogas som underlag till fakturan. Används vid samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga där samverkan inte kan hänföras till enskild patient.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Ansök om avtal

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget.

Villkoren för godkännande framgår av ansökningshandlingarna.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansökningar tas emot löpande och det är olika ansökningsblanketter för husläkarmottagningar respektive barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag husläkarmottagning

För husläkarverksamheter finns det under perioden 1 december 2020 till och med 30 juni 2021 möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat tilläggsavtal som gäller som längst till och med den 30 november 2021.

Psykisk ohälsa barn och ungdom - ansökan tilläggsuppdrag barn och ungdomsmottagningar

För barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som vill ansöka om tilläggsavtal.

Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler (ifyllningsbar pdf)

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Du som har avtal vänder dig med frågor till:

Kristina Laurell Laroussi | Avtalshandläggare

Julia Lindström | Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

Insatser för psykisk hälsa

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

Förstärkt första linje för psykisk ohälsa

I Region Stockholms budget för 2019 är stärkt arbete mot psykisk ohälsa ett prioriterat område. En av åtgärderna är att förstärka första linjen vid psykisk ohälsa kopplat till husläkarmottagningarna.

  • Uppdaterad: 25 november 2020

  • Faktagranskad: 25 november 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen