Till start

Vårdgivarguiden

Ansvariga för dokumenten

Arbetsprocessen med dokumenten har letts av en projektledare från Vårdgivarstöd, Stöd för evidensbaserad medicin på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Texterna har tagits fram av en författare eller en mindre skrivargrupp, samt reviderats och förankrats hos en referensgrupp. Dokumenten har slutligen granskats av berörda Specialistsakkunniga, Spesak. Av respektive vägledningsdokument framgår vilka som deltagit i framtagandet av dokumenten.

Vägledningsdokument

Vägledningsdokumenten beskriver bland annat vårdnivå och samverkanspartners, symtom, epidemiologi, riskfaktorer, utredning, differentialdiagnostik, behandling och uppföljning.

Viktiga överenskommelser/riktlinjer att följa

Samverkansöverenskommelsen mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län, rutiner för avvikelsehantering samt kontakt.

Relaterad information

Tilläggsuppdrag till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

  • Uppdaterad: 21 januari 2021

  • Faktagranskad: 21 januari 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen