Till start

Vårdgivarguiden

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ansökningsblankett för vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Blanketten fylls i och skickas underskriven i två exemplar till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Bilagor till ansökan

Bilagorna ska fyllas i och skickas in tillsammans med ansökningsblanketten:

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Checklistan ska bifogas ansökan om vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Du kan spara och fylla i dokumentet direkt på datorn.

Vårdgivare som erbjuder digitala vårdmöten

Vårdgivare som erbjuder eller planerar att erbjuda chatt och/eller video behöver även meddela följande:

  • Vilken länk till tjänsten/webbsidan där invånare kan läsa mer om hur man kontaktar mottagningen via videomöten/chatt
  • Vilket HSA-id som visas eller ska visas på 1177.se, som också har information om utbud av videomöte/chatt

Denna information kan meddelas avtalshandläggaren även efter driftstart, om förhållandena ändrats.

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan besvaras av:

Micael Svanström|Avtalshandläggare

  • Uppdaterad: 11 april 2022

  • Faktagranskad: 7 april 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Micael Svanström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen