Till start

Vårdgivarguiden

Uppdrag och målgrupp

Husläkarverksamheten är förstahandsvalet för att tillgodose befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering.

Vårdvalsområdet omfattar:

 • Rådgivning
 • Mottagningsverksamhet
 • Hembesök
 • Insatser för psykisk hälsa
 • Läkarmottagning under kvällar och helger i form av närakut
 • Basal hemsjukvård
 • Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvar

För specifik uppdragsbeskrivning se Förfrågningsunderlag nedan.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 februari 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 februari 2021.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 januari 2022.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett för vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Blanketten fylls i och skickas underskriven i två exemplar till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Bilagor till ansökan

Bilagorna ska fyllas i och skickas in tillsammans med ansökningsblanketten:

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Checklistan ska bifogas ansökan om vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Du kan spara och fylla i dokumentet direkt på datorn.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan besvaras av:

Micael Svanström|Avtalshandläggare

Relaterad information

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt vilka tilläggsavtal som finns. Förfrågningsunderlag och kontaktuppgifter.

 • Uppdaterad: 16 september 2021

 • Faktagranskad: 13 september 2020

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen