Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Hälsoundersökningar för asylsökande samt vissa andra migrantgrupper är ett tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget i delar av länet från 2018.  Tilläggsuppdraget gäller Södertälje kommun samt stadsdelarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. För hälsoundersökningar i övriga delar av länet tecknas ett avtal med SLSO och vårdgivare i Norrtälje.

Enligt lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska asylsökande, samt vissa andra migrantgrupper, erbjudas en hälsoundersökning. Syftet är att upptäcka psykiska och fysiska vårdbehov, informera om hälso-och sjukvården, samt erbjuda provtagning enligt smittskyddsläkarens rekommendation.

I uppdraget ingår även att erbjuda stödsamtal vid symptom på lindrigare psykisk ohälsa kopplat till asyltiden.

Ansök om uppdrag

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget. Ansökningar tas emot löpande och det är olika ansökningsblanketter för husläkarmottagningar i Södertälje kommun och sydöstra Stockholm.

I ansökningshandlingarna finns detaljerad information om kriterier för att kunna ansöka samt avtalskrav.

Sydöstra Stockholm

Södertälje

Vårdgivare med avtal

Kontakt för vårdgivare

Therese Löfqvist|Handläggare

Relaterad information

Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Therese Löfqvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen