Till start

Vårdgivarguiden

Asylsökande, tillståndslösa och bevispersoner

För frågor om rapportering och ersättning, hantering av LMA-kort och reservnummer för personer som söker asyl, saknar tillstånd och bevispersoner:

Umar Shah

Controller, Avdelningen verksamhetsstyrning och stöd

Med faktura, bifoga alltid LMA-nummer. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas.

Diagnos- och KVÅ-koder

Frågor angående diagnos- och KVÅ-koder mejla:

Vårdinformatik

Mer information om regelverk för vårdkontakter i Region Stockholm, klassifikationer, termer och begrepp finns att hitta på:

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Fakturafrågor

För frågor om fakturering (utom frågor om systemet Vårdfaktura)

Thomas Ottosson

Faktureringsadress för Husläkaruppdraget:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref 15002204
Box 12081
102 23 Stockholm

Journalsystem

Vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör.

Kombikakoder

För frågor om kombikakoder mejla: 

Kodserver

Patientavgifter och högkostnadskort

Vem du ska kontakta beror på om mottagningen är egen regi, privat eller organisatoriskt tillhör något av sjukhusen. För frågor om patientavgifter, högkostnadsskydd, vård av utlandssvenskar och personer från andra länder. Se länk.

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

Rapportering av vårdkontakter

I rapporteringsanvisningarna (tidigare registreringshandbok) för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård finns anvisningar för rapportering av vårdkontakter särskilt framtagna för kassapersonal.

Frågor angående registrering och rapportering av vårdkontakter på husläkarmottagning mejlas till:

Registreringsfrågor NSV

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2021 till 28 februari 2022. Uppdaterad 22 november 2021.

Saknar utbetalning

Har du frågor om varför utbetalning inte har skett i rätt tid trots att fakturan i Vårdfaktura har godkänts i tid. Kontakta:

Tuija Kosonen

LSF Ekonomi

System och användarfunktioner

Har du frågor gällande användarfunktioner för följande system: Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care, Vaccinera, GVR-överföring

Fyll i kontaktformuläret nedan för ärende till serviceförvaltningens servicedesk:

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

   

  För mer information om husläkaruppdraget:

  Vilka vårdtjänster som ingår i vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

  • Uppdaterad: 17 maj 2022

  • Faktagranskad: 21 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen