Till start

Vårdgivarguiden

Asylsökande, tillståndslösa och bevispersoner

För frågor om rapportering och ersättning, hantering av LMA-kort och reservnummer för personer som söker asyl, saknar tillstånd och bevispersoner:

Umar Shah

Controller, Avdelningen verksamhetsstyrning och stöd

Med faktura, bifoga alltid LMA-nummer. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas.

Diagnos- och KVÅ-koder

Frågor angående diagnos- och KVÅ-koder mejla:vardinformatik.hsf@regionstockholm.se

Mer information om regelverk för vårdkontakter i SLL, klassifikationer, termer och begrepp finns att hitta på: Vårdinformatik

Fakturafrågor

För frågor om fakturering (utom frågor om systemet Vårdfaktura)

Thomas Ottosson

Faktureringsadress för Husläkaruppdraget:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref 15002204
Box 12081
102 23 Stockholm

Journalsystem

Vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör.

Kombikakoder

För frågor om kombikadoder mejla: kodserver.hsf@regionstockholm.se

Patientavgifter och högkostnadskort

Vem du ska kontakta beror på om mottagningen är landstingsdriven, privat eller organisatoriskt tillhör något av sjukhusen. För frågor om patientavgifter, högkostnadsskydd, vård av utlandssvenskar och personer från andra länder. Se länkKontakt

Rapportering av vårdkontakter

I rapporteringsanvisningarna (tidigare registreringshandbok) för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård finns anvisningar för rapportering av vårdkontakter särskilt framtagna för kassapersonal.

Frågor angående registrering och rapportering av vårdkontakter på husläkarmottagning mejlas till: registreringsfragorNSV.hsf@regionstockholm.se

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 februari 2021.

Saknar utbetalning

Har du frågor om varför utbetalning inte har skett i rätt tid trots att fakturan i Vårdfaktura har godkänts i tid. Kontakta:

Tuija Kosonen

LSF Ekonomi

System och användarfunktioner

Har du frågor gällande användarfunktioner för följande system: Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care, Vaccinera, GVR-överföring

Fyll i kontaktformuläret nedan för ärende till SF IT Servicedesk:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Ansvariga avtalshandläggare

  Vid frågor som gäller andra områden än de ovanstående. Vänligen kontakta er avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Se länk för ansvarig handläggare per kommun/stadsdel:

  Kontaktuppgifter till ansvarig avtalshandläggare per stadsdel/kommun inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

  För mer information om husläkaruppdraget:

  För vårdgivare verksamma inom husläkarverksamhet eller som vill ansöka om vårdavtal.

  • Uppdaterad: 12 januari 2021

  • Faktagranskad: 6 november 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen