Till start

Vårdgivarguiden

Regler för listning och hantering av listan finns i förfrågningsunderlaget.

Patientens listning ska dokumenteras i någon av de två följande vårdvalsblanketterna alternativt ska den digitala signeringen/listningsloggen sparas. Blankett alternativt digital signering/listningslogg ska kunna uppvisas vid förfrågan.

Kom ihåg att en vårdvalsblanketterna nedan måste korrekt ifylld till alla delar för att patientens val ska vara giltigt.

Listningsblanketter

Ifyllningsbar pdf-blankett för val eller byte av husläkarmottagning för barn och ungdom.

Ifyllningsbar pdf-blankett för val eller byte av husläkarmottagning för vuxna.

Efter att vårdvalsblanketten ovan fyllts i förs listningsinformationen in i IT-stödet ListOn och blanketten arkiveras i enlighet med förfrågningsunderlaget. Det är respektive husläkarmottagning som ombesörjer detta.

ListOn

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare eller husläkarmottagning.

Förtur i listningskö

1 mars 2022 infördes en möjlighet för patienter med särskilt medicinskt behov att få gå före i eventuell listningskö som en vårdgivare har. Förutsättningarna för detta regleras i förfrågningsunderlaget. Verksamhetschefen fattar beslut i dessa ärenden och beslutet dokumenteras i nedanstående vårdvalsblankett.

Nedanstående vårdvalsblankett används även vid förtur i listningskö gällande hemsjukvårdspatienter. Även dessa förutsättningar regleras i förfrågningsunderlaget.

Vårdvalsblankett som används vid förtur i listningskö gällande hemsjukvårdspatienter.

Denna blankett arkiveras på samma sätt som övriga vårdvalsblanketter och ska kunna uppvisas vid förfrågan.

Funktionen att registrera att en individ ska gå före i mottagningens kö och listas direkt finns i ListON från 8 april 2022. I samband med att en mottagning meddelar sin avtalshandläggare att man avser införa ett listningstak för sin mottagning efter detta datum, ska även namn och HSA-id lämnas till avtalshandläggaren över de personer som är anställda vid mottagningen och som behöver behörigheten att i ListON registrera åtgärden att gå före i kö.

Tillämpningsanvisning

Kontakt

Enheten för allmänmedicin

Relaterad information

  • Uppdaterad: 7 april 2022

  • Faktagranskad: 23 mars 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Maria Weber Persson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen