Till start

Vårdgivarguiden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. Till grund för detta ligger vårdgivarnas rapportering, patientenkät, tillgänglighetsmätning med mera.

På den här sidan får du information om de mätningar som genomförs och de indikatorer som följs. Här finns också en länk till de kvalitetsområden och indikatorer som kan ge vårdgivaren målrelaterad ersättning.

Uppföljning för 2022

Kommande aktiviteter för husläkarverksamhet 

Nedan åskådliggörs ett antal olika aktiviteter kopplat till Förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, som är planerade under året. Detta är tänkt att underlätta för verksamhetschefer och andra berörda, men det gör inte anspråk på att vara heltäckande vad gäller de aktiviteter som ska utföras med koppling till avtalet. Såldes kan också andra aktiviteter och krav på inrapportering förekomma. För mer information se även:

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Uppföljningsindikatorer för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård år 2022.

Webbplats för uppföljning och analys inom Region Stockholm, inklusive Norrtälje.

Länk till medicinska kvalitetsrapporter och medicinska kvalitetsdata. Dessa rapporter kan med fördel användas som underlag för och som uppföljning av kvalitetsarbete inom vården.

En del av uppföljningen är kopplad till målrelaterad ersättning. För information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge ersättning se länk nedan:

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Kontakt för vårdgivare

Anna Jakobsson Ernudd

Allmänmedicin, Avdelningen för Närsjukvård

  • Uppdaterad: 27 april 2022

  • Faktagranskad: 5 november 2020

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen