Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mödrahälsovårdsenheten, MHV-enheten, arbetar på uppdrag av Region Stockholm. 

MHV-enhetens arbete riktar sig till barnmorskemottagningarna i Region Stockholm. Enhetens uppdrag är att stödja och utveckla arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa för att främja en likvärdig vård av god kvalitet samt en fungerande vårdkedja i hela länet.

Detta uppdrag omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom följande områden:

 • Graviditetsövervakning och eftervård
 • Familjeplanering
 • Sexuellt överförbara sjukdomar, STI
 • Gynekologisk cellprovtagning enligt det organiserade screeningprogrammet för cervixcancer.

MHV-enhetens uppgift är bland annat att:

 • utforma, utveckla och utvärdera basprogram och regionala riktlinjer
 • delta i kvalitets- och utvecklingsarbeten regionalt, nationellt och internationellt
 • planera och tillhandahålla fortbildningsinsatser för barnmorskemottagningarna
 • vara en kunskapskälla för frågor som gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter, mejla till

Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdsenheten består av:

Mödrahälsovårdsöverläkare

Elisabeth Storck Lindholm|Mödrahälsovårdsöverläkare, Sektionschef

Eva Östlund|Mödrahälsovårdsöverläkare

Åsa Jansson|Mödrahälsovårdsöverläkare

Barnmorskor

Anna Dahlin|Samordningsbarnmorska

Anne-Charlotte Jonsson|Samordningsbarnmorska

Emma Lilliehöök|Samordningsbarnmorska

Anna Akselsson|Samordningsbarnmorska

Barnmorska i förlossningsrädslaprojekt

Psykolog

 Administration

Heléne Grantelius|Administratör

Regionalt amningsprojekt

 • Uppdaterad: 21 mars 2022

 • Faktagranskad: 4 november 2020

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elisabeth Storck Lindholm, Mödrahälsovårdsenheten