Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rehabilitering på Gustavsbergs vårdcentral.

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård.

Vårdgivaren ska i första hand tillgodose patientens behov av hemrehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik.

Det finns inget krav på remiss.

Basuppdraget består av rehabinsatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad dietist.

Tilläggsuppdrag

Tilläggstjänster till uppdraget är kiropraktik, naprapati, behandling av lymfödem, behandling i bassäng, mottagningsverksamhet på husläkarmottagning samt mottagningsverksamhet på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Tilläggsuppdraget neuroteam efter stroke och annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom består av insatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad logoped
 • kurator.

Tilläggsuppdraget behandling av barn och ungdom med obesitas består av insatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad dietist
 • och sker i samverkan med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Förfrågningsunderlag

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller ansökningsanvisningar m.m. Gäller från och med 1 september 2020.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller avtal och bilagor. Gäller från och med 1 september 2020.

Vårdgivare med avtal

Länken leder till vårdgivare med avtal inom avtalsområdet. Notera att fler filter kan användas för att specificera sökresuktatet. Åtagande kan exempelvis användas för att filtrera fram tilläggstjänster.

Geografiskt område primärvårdsrehabilitering

Geografisk områdesindelning inom hemrehabilitering och neuroteam i kommun/stadsdel.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 september 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2021. Uppdaterad 20 augusti 2021.

Tillfällig rapporteringsanvisning som gäller från september 2021

Ordinarie rapporteringsanvisning uppdateras inte utan ersätts av denna tillfälliga instruktion om rapportering av videomöten. Gäller från 1 september 2021.

Denna lathund är skapad för att underlätta för dietister att klassificera diagnoser och vårdåtgärder i samband med en vårdkontakt.

Gäller från och med den 1 november 2019.

Fakturaunderlaget ska bifogas i Excelformat till Vårdfaktura. Uppdaterad 27 maj 2020.

Vad som gäller vid hembesök hos patient som är bosatt på öar utan vägförbindelse inom Stockholms län.

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Matris för indikatorer och nyckeltal. Uppdaterad 13 augusti 2021.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett om vårdval inom Vårdval pirmärvårdsrehabilitering, enligt lag om valfrihetssystem.

Ifyllningsbar pdf. I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Ansökningsblankett om förändring av gällande avtal inom Vårdval primärvårdshabilitering, enligt lag om valfrihetssystem.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor om vårdvalet hänvisas till funktionsbrevlådan:

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

Relaterad information

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Särskild rutin och insatser

Informationsansvar

 • Uppdaterad: 28 september 2021

 • Faktagranskad: 16 mars 2021

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Linda Lefvert, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen