Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller ryggkirurgi. Ryggkirurgiska verksamheter vid offentligt finansierade sjukhus ingår inte och fortsätter arbeta som förut.

Basuppdraget består av:

  • ryggkirurgi och medicinska bedömningar inför operation
  • diagnostiska och icke-kirurgiska behandlingar, inklusive blockader
  • planerade operationer av ländryggen med diagnoserna diskbråck, spinal stenos, spondylolistes, degenerativ deformitet och segmentell rörelsesmärta (SRS), degenerative disc desease (DDD).

Tilläggsuppdraget består av:

  • ryggkirurgi i halsryggen 
  • planerade operationer i halsryggen vid ritzopati och myelopati.

Tilläggsuppdraget gäller inte den patientgrupp som i dag behandlas av ett multidisciplinärt team för ryggmärgsskadade.

Ersättningen beräknas enligt en ny modell, ett så kallat vårdepisodsersättningssystem. Modellen innebär högre ersättning för vårdgivare som utnyttjar sina resurser effektivt, har färre komplikationer och vars patienter upplever förbättrad hälsa.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 oktober 2018.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 oktober 2013. Uppdaterad 19 december 2017.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökningsblankett för vårdval specialiserad ryggkirurgi.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

 

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Jenny Koski|Handläggare

  • Uppdaterad: 19 januari 2022

  • Faktagranskad: 19 januari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Jenny Koski, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen