Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet specialisttandvård barn och ungdomar omfattar:

 • pedodonti
 • parodontologi
 • käkkirurgi
 • endodonti
 • oral protetik
 • odontologisk radiologi
 • bettfysiologi.

Målgruppen för vårdvalet är barn och unga i åldern 0-23 år med remiss.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 mars 2020

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 mars 2020.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2021

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersättning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling, TLVFS 2011:2

Tillämpas i valda delar inom vårdval specialisttandvård för barn och ungdomar, se pris- och åtgärdsförteckning.

Utdrag ur Pris- och åtgärdsförteckning för specialisttandvård för barn och ungdomar

Ändringar i pris- och åtgärdsförteckningen är giltiga från och med 1 maj 2021.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Förteckning över vårdgivarens mottagningar

Ska läggas som bilaga till ansökan om en vårdgivare vill bedriva verksamhet vid flera mottagningar.

Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler (ifyllningsbar pdf)

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Checklista inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Registrera/ändra uppgifter

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

 

 • Uppdaterad: 4 maj 2021

 • Faktagranskad: 4 maj 2021

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Maria Hedberg, Hälso- och sjukvårdförvaltningen