Brödsmule-navigation

Nya regler för inrapportering av besök

Observera från 1 oktober 2019 är det endast möjligt att rapportera in besök med besöksdatum som är maximalt 6 månader gamla. Besök med besöksdatum äldre än 6 månader underkänns automatiskt.
Läs mer på ARV-portalen 2 

LOL-läkare och LOF-fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Du registrerar besök, ansökningar och uppdaterar verksamhetsuppgifter digitalt via ARV-portalen 2.