Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Angående digitala besök

Inom nationella taxan, LOL och LOF och dess förordningar, finns inte möjlighet att genomföra och debitera digitala vårdmöten. Telefonrådgivning kan dock ersättas.

Regeringen har infört en möjlighet för regioner att medge digitala vårdmöten. Införandet är frivilligt för respektive region, och förutsätter bl.a. överenskommelse om normalarvode och övriga villkor för digitala vårdmöten.

Om Region Stockholm skulle komma att införa möjlighet till digitala vårdmöten inom LOL och LOF kommer tydlig information att förmedlas till berörda vårdgivare.

LOL-läkare och LOF-fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Du registrerar besök, ansökningar och uppdaterar verksamhetsuppgifter digitalt via ARV-portalen 2.

Förtydligande HSN 2020-0845

Ändrad tillämpning av LOL och LOF inom ett antal områden. Ett förtydligande av beslutet kan du läsa här. Uppdaterat 1 oktober 2020.