Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Angående digitala besök

Inom nationella taxan, LOL och LOF och dess förordningar, finns inte möjlighet att genomföra och debitera digitala vårdmöten. Telefonrådgivning kan dock ersättas.

Regeringen har nyligen infört en möjlighet för regioner att under perioden 8 juni 2020 t.o.m. 31 december 2020 medge digitala vårdmöten. Införandet är frivilligt för respektive region, och förutsätter bl.a. överenskommelse om normalarvode och övriga villkor för digitala vårdmöten, se nedanstående länkar.

Om Region Stockholm skulle komma att införa möjlighet till digitala vårdmöten inom LOL och LOF kommer tydlig information att förmedlas till berörda vårdgivare.

LOL: Svensk författningssamling, SFS 2020:330  Svensk författningssamling, SFS 2020:331 

LOF: Svensk författningssamling, SFS 2020:328  Svensk författningssamling, SFS 2020:329 

LOL-läkare och LOF-fysioterapeuter

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Du registrerar besök, ansökningar och uppdaterar verksamhetsuppgifter digitalt via ARV-portalen 2.

Förtydligande HSN 2020-0845

Ändrad tillämpning av LOL och LOF inom ett antal områden. Ett förtydligande av beslutet kan du läsa här. Uppdaterat 1 oktober 2020.