Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som läkare verksam enligt LOL eller fysioterapeut verksam enligt LOF har du möjlighet att ansöka om att flytta din verksamhet till ett annat geografiskt område. Skicka in en ansökan minst tre månader i förväg.

En grundläggande förutsättning vid flytt kommer alltid vara att lokalerna är fysiskt tillgängliga, det vill säga anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det är samma krav på lokaler som de som ställs inom vårdvalen vid flyttförfrågningar.

Flytt till lokal som inte är anpassad för personer med funktionsnedsättning kommer alltså inte att godkännas.

För flytt till lokal som tidigare inte godkänts av Region Stockholm kommer att inspekteras på plats utifrån den ifyllda checklistan som vårdgivaren fyllt i.

För att ansöka om flytt av verksamhet se menyvalet ”Ansökningar” i ARV-portalen 2:

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Flyttpolicy

  • Det är fritt att flytta inom tullarna, det vill säga stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm, här görs ingen bedömning av vårdutbud
  • Gemensamt regelverk gällande flytt för såväl de som har samverkansavtal som de som inte har samverkansavtal.
  • Det ska vara vårdutbudet inom fysioterapi alt. läkarspecialitet som styr
  • Att flytta ut från innerstaden till ytterstaden eller andra kommuner är tillåtet. Detta gäller dock under förutsättning att utbudet av vård i den stadsdel som flytten sker ifrån är större i förhållande till vårdutbudet i det område dit flytten avses att göras

Geografisk indelning

  • Vårdutbudet bedöms utifrån indelningen av Stockholm i stadsdelar
  • Länet i övrigt bedöms utifrån respektive kommun

Riktlinjerna tillämpas från och med 1 juni 2015 och gäller både vårdgivare med eller utan samverkansavtal med rätt till ersättning enligt LOL och LOF.

Ansök om flytt av verksamhet

Sök gata

Sökbar karta över Stockholms län.

Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler (ifyllningsbar pdf)

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

"Kravlista - fysisk tillgänglighet avseende lokaler" gäller i detta fall även för den så kallade nationella taxan.  Checklistan måste bifogas ansökan om flytt av verksamhet.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Box 6909, 102 39 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 98

E-post: eva.hsf@sll.se

Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.


  • Uppdaterad: 16 september 2020

  • Faktagranskad: 15 september 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Birgitta Kamrén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen