Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Arvoden

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Arvode för samtalsbehandling

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill förtydliga att alla läkare inom samtliga specialiteter omfattas av 9 § FOL när de också är legitimerade psykoterapeuter och ger samtalsbehandling.
Vid samtalsbehandling ska debitering ske med arvodet för samtalsbehandling (ASAM).
Läs mer under länken "Arvode för samtalsbehandling".

Frågor och svar

Arvoden 2020

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Patientavgifter 2021

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 januari 2021. Reviderad 1 juni 2021.

Patientavgifter 2022

Gäller från 1 januari till och med 31 mars 2022.

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 januari 2022.

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.
Socialstyrelsen - sök diagnoskod ICD10

Remisskrav

I guiden kan du se hur komplettering med uppgift om remitterande inrättning
och/eller remissdatum går till.

14 september 2020: Ett förtydligande av beslutet att ändra tillämpningen av LOL och LOF inom ett antal områden. Uppdaterat 1 oktober 2020.

31 mars 2020: Meddelande avseende avgränsning av vårdgivare och vårdenhet, sammanhållen journalföring och EK m.m.

Verksamma läkare

Lista med vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Uppdaterad 1 april 2021.

Utländska patienter och utlandssvenskar

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Information för läkare verksam enligt LOL och fysioterapeut verksam enligt LOF.

Ansök

Om du arbetar som lagreglerad läkare, LOL kan du ansöka om att sälja din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i Region Stockholm.

Här hittar du information om ansökningsinbjudningar för verksamheter som ska överlåtas.

Läs mer

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 

  • Uppdaterad: 3 januari 2022

  • Faktagranskad: 23 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Arne Andrevstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen