Brödsmule-navigation

Arvoden

Arvode för samtalsbehandling

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill förtydliga att alla läkare inom samtliga specialiteter omfattas av 9 § FOL när de också är legitimerade psykoterapeuter och ger samtalsbehandling.
Vid samtalsbehandling ska debitering ske med arvodet för samtalsbehandling (ASAM).
Läs mer under länken Arvode för samtalsbehandling.

Frågor och svar

Patientavgifter

Arvoden och patientavgifter 2019

Diagnoskoder

Sök diagnoskoder ICD-10 för sjukdomar och relaterade hälsoproblem på Socialstyrelsens webbplats.

Verksamma läkare

Läkare enligt LOL

Lista med vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL). Uppdaterad juli 2020.

Utländska patienter och utlandssvenskar

Utomlänspatienter

Regioner kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Region Stockholm.

Ansök

Läs mer

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.