Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utländska patienter och utlandssvenskar kan ha rätt till vård i Sverige även om de inte är folkbokförda här.

 • Om patienten är folkbokförd i Sverige registreras besöket som ett ordinarie besök i ARV-portalen2.
 • Om patienten inte är folkbokförd i Sverige måste hen antingen ha
  - Försäkringskassans intyg: Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, med patientens namnteckning,
  eller
  - Det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kort. EU-kortet ska vara utfärdat i det land där patienten är bosatt. Kopia av både fram och baksida är ett krav - med undantag av kort från Belgien, Frankrike, Irland och Nederländerna där endast framsidan räcker.

Europeiska kommissionen - EU-korten för EU/EES-länder

Så här känner du igen EU-kortet för respektive land. Bilder på kortens framsida och baksida.

Läs mer i Turisthandboken om vård av personer från Storbritannien.

För patienter från Norden räcker det med id-handling (pass, nationellt ID-kort) samt patientens adress i hemlandet. Den nordiska konventionen omfattar Danmark, Finland, Island, Norge samt Grönland, Färöarna och Åland.

För övriga länder med vilka Sverige har konventioner, se dokumenten nedan:

Regler och avgifter - Personer från andra länder

Regelverk för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige. Gäller från 1 januari 2021. Reviderad 18 mars 2021.

Registrera utländska besök

Utländska patientbesök kan endast registreras digitalt i ARV-portalen2:

Kom ihåg att bifoga giltigt underlag som styrker patientens rätt till vård i Sverige. Utländska besök som saknar giltigt underlag skickas tillbaka för komplettering. Observera att underlagen måste vara korrekt inscannade för att de ska godkännas! Foton av intygen kommer att underkännas.

Asylsökande och papperslösa patienter

Vårdgivare med ersättning enligt LOL och LOF har inte möjlighet att debitera Region Stockholm för vård av asylsökande eller papperslösa patienter. Däremot ersätter regionen för besök av barn, personer under 18 år, som antingen är asylsökande eller papperslösa.

Registrera besöket i ARV-portalen2 under meny ”Asylsökande under 18 år”. Bifoga en inscannad kopia på ett giltigt LMA-kort.

Reservnummer

Vid registrering av person som inte är folkbokförd i Sverige måste ett reservnummer användas. Försök så långt det går att undvika att ta ut ett nytt reservnummer till en patient som redan har ett reservnummer.

Observera att reservnummer tilldelas automatiskt vid registreringen för asylsökande i Stockholms län. Det är därför viktigt att du som vårdgivare kontrollerar i personuppgiftsregistret (PU) om personen har ett reservnummer innan du skapar ett.

 • Uppdaterad: 29 december 2020

 • Faktagranskad: 29 december 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Isabelle Brodin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen