Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget innebär ett brett utbud med öppen- och sluten vård för patienter med svåra ätstörningar. Vård ges för anorexi, bulimi och ätstörning utan närmare specifikation samt dagvård eller sluten vård för hetsätningstörning. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

 • öppen- och sluten vård enligt HSL
  (HSN 2018–0724, avtalsnummer 11730)

Stockholms Centrum för Ätstörning, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT
  (HSN 2018–1174, avtalsnummer 6686)

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Målgruppen är alla åldrar.

Mandolean AB

 • öppenvård enligt HSL
  (HSN 2018–0725, avtalsnummer 11729)

Rapportera

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Ätstörningsvård, specialiserad och Ätstörningsvård för patienter med hetsätningsstörningsdiagnos, specialiserad i Region Stockholm. Gäller för Mandolean AB (11730) och Mandolean AB (11729), modellerna 029 och 076. Gäller från 1 januari 2019.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO i Region Stockholm. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2021.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 september 2021.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionen ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Regler och rekommendationer kring patientens valfrihet inom den psykiatriska specialistvårdens olika vårdområden och vårdformer.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Kvalitetsregister

KvalitetsregisterPsykiatriska kvalitetsregister och användaravtal

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

 

 • Uppdaterad: 8 juli 2021

 • Faktagranskad: 3 februari 2019

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Caroline Palo, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen