Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården har sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, vård i hemmet, dagvård, sluten vård och ger också konsultationer. Under helgfria vardagar mellan 8-16 har de lokala öppenvårdsmottagningarna ansvaret för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården i Stockholms län. BUP Akutenhet för akut barn- och ungdomspsykiatri efter klockan 16, nätter och helger.

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år och deras familjer i behov av specialiserad öppen- och slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatri samt deras familjer.

Vårdgivare med länsövergripande uppdrag

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Akutmottagning, dygnet-runt-öppen.
 • Heldygnsvård
 • Subspecialiserad vård för patienter med sällan förekommande problematik eller där graden av problematiken kräver speciella insatser som inte kan genomföras i lokal öppenvård finns inom områdena:

  -  psykotiska och bipolära tillstånd,
  - trauman relaterade till övergrepp, våld, migration, katastrof,
  -  emotionell instabilitet och återkommande självskada, självmordsförsök,
  - insatser i Barnahus,
  - asylsökande med uppgivenhetssyndrom,
  - könsdysfori,
  - OCD och OCD-relaterade tillstånd inklusive de patienter som har en     samsjuklighet med autism inklusive PANS/PANDAS,
  - döva och hörselskadade samt
  - finskspråkiga patienter.

  (HSN 2018-1175 avtalsnummer 7626)

Vårdgivare med ett geografiskt områdesansvar i lokal öppenvård

Det geografiska områdesansvaret innebär såväl generella som specifika konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område, inom vilket verksamheten också är belägen. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ingår också.

Det geografiska områdesansvaret begränsar inte patientens fria val att välja utförare av öppenvård.

BUP Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • Akut- och planerad öppenvård enligt HSL och LPT.
  Områdesansvaret omfattar Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Täby, Österåker, Bromma, Hässelby-Vällingby, Ekerö, Järfälla, Upplands Bro, Kungsholmen, Norrmalm Östermalm, Solna, Sundbyberg, Nacka, Värmdö, Farsta, Skarpnäck, Vantör, Enskede-Årsta, Södermalm, Huddinge, Skärholmen, Liljeholmen, Älvsjö, Hägersten, Södertälje, Salem, Nykvarn

  (HSN 2018-1175 avtalsnummer 7626)

Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • BUP Handen. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL.
  Områdesansvaret omfattar Tyresö, Haninge och Nynäshamn
  (HSN 2019-0733 avtalsnummer 11317)

 • BUP Botkyrka. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL.
  Områdesansvaret omfattar Botkyrka
  (HSN 2019-0447 avtalsnummer 10006)

 • BUP Järva. Akut- och planerad öppenvård enligt HSL.
  Områdesansvaret omfattar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
  (HSN 2019-0445 avtalsnummer 10005)

 

Områdesansvaret är knutet till BUP-mottagningarna enligt följande:

 

Öppenvårdsmottagning

 

Områdesansvar

BUP Danderyd

Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm

BUP Sollentuna

Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

BUP Täby

Täby, Österåker

BUP Brommaplan

Bromma, ,Hässelby-Vällingby, Ekerö

BUP Jakobsberg

Järfälla, Upplands Bro

BUP Kungsholmen

Kungsholmen, Norrmalm Östermalm

BUP Solna

Solna, Sundbyberg

BUP Ektorp

Nacka, Värmdö

BUP Farsta

Farsta, Skarpnäck, Vantör

BUP Globen

Enskede-Årsta, Södermalm

BUP Huddinge

Huddinge

BUP Skärholmen

Skärholmen, Liljeholmen, Älvsjö, Hägersten

BUP Södertälje

Södertälje, Salem, Nykvarn

BUP Handen

Tyresö, Haninge och Nynäshamn

BUP Botkyrka

Botkyrka

BUP Järva

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Region Stockholm. Gäller för Prima (10005, 10006, 11317), modell 111. Gäller från 1 januari 2013.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO i Region Stockholm. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2021.

Kontakt för vårdgivare

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 september 2021.

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionens ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Regler och rekommendationer kring patientens valfrihet inom den psykiatriska specialistvårdens olika vårdområden och vårdformer.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, kontakt.

Vägledningsdokument depression och nedstämdhet

Riktlinjer om konsultation från BUP till BMM och BVC

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning

Riktlinjer för handläggning av BVC-remiss till BUP-mottagning.

Övervikt och fetma

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

 • Uppdaterad: 12 juli 2021

 • Faktagranskad: 4 mars 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulrica Nordström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen