Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vuxna patienter som har behov av specialiserad rehabilitering eller som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering kan vända sig till Centrum för cancerrehabilitering. De erbjuds där en samlad, strukturerad och fördjupad kartläggning av behov, planering och åtgärder i något av de multiprofessionella teamen i verksamheten. Planering och åtgärder syftar till en långsiktigt hållbar situation för patienten med målet bästa möjliga livskvalitet med eller efter cancersjukdom.

Rehabiliteringen bedrivs av multiprofessionella team för specialiserad cancerrehabilitering. Mottagningen har dessutom särskilda team för rehabilitering efter cancer i bäckenet samt team för uppföljning av vuxna som behandlats för cancer i barndomen. Patienter kan remitteras av alla professioner och kan även söka själv genom att ringa till mottagningen.

Kontakt för vårdgivare

Catharina Lernstad

Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ

Läs mer

  • Uppdaterad: 14 oktober 2020

  • Faktagranskad: 14 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Catharina Lernstad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen