Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är vuxna i behov av psykosocialt stöd med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsenedsättning på grund av:

  • neurologisk sjukdom
  • reumatisk sjukdom
  • hjärnskada orsakad av yttre trauma.

Utredning, råd, stöd, behandling och kunskapsförmedling ska ske utifrån sökandes behovsbeskrivning. Insatserna ska erbjudas under begränsad tid som ett komplement till övriga regionens verksamheter.

Vårdgivare med avtal

Avtalet är upphandlat enligt LOU och giltigt till 1 juni 2020.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 juni 2017. Uppdaterad 12 januari 2022.

Fakturering av patient med skyddad identitet

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

  • Uppdaterad: 21 december 2021

  • Faktagranskad: 21 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Petra Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen