Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är personer 12 år och äldre med intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem som inte får sina behov tillgodosedda inom primärvården, allmänpsykiatrin eller habiliteringen.

Uppdrag

Uppdraget innefattar utredning, stöd och behandling, kunskapsöverföring och stöd till patientens nätverk samt samverkan med andra vårdgivare.

I uppdraget ingår även att initiera utredning och behandling i slutenvård för de patienter där VUB-teamets insatser inte är tillräckliga.

Insatserna erbjuds i öppenvård och riktas till patienten och/eller till personer i patientens nätverk. Uppdraget syftar till att patienten uppnår en förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt social förmåga.

Personalkompetenser

Kompetenser inom uppdraget innefattar psykiatriker och allmänläkare från Norra Stockholms psykiatri samt psykolog och arbetsterapeut/specialpedagog från SLSO, Habilitering & Hälsa.

Vårdgivare med avtal

Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, giltigt till 31 december 2021.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

Mer information

  • Uppdaterad: 12 november 2020

  • Faktagranskad: 12 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Petra Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen