Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag

Öppenvårdsmottagning och uppsökande verksamhet. Uppdraget omfattar beroende- och psykiatrisk specialistvård, husläkarverksamhet, fotsjukvård och kvinnosjukvård. Heldygnsvårdsplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom och komplexa vård- och sociala behov till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder.

Vårdgivare med avtal

Capio Hjärnhälsan AB

  • (HSN 2018-0486, avtalsnummer 11650)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom Öppenvård för personer med hemlöshet i Region Stockholm. Gäller för Capio Hjärnhälsan AB (11650), modell 016. Gäller från 1 januari 2019.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2021.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 september 2021.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionens ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Regler och rekommendationer kring patientens valfrihet inom den psykiatriska specialistvårdens olika vårdområden och vårdformer.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Samverkan mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

  • Uppdaterad: 13 juli 2021

  • Faktagranskad: 4 maj 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Fatmanur Dinler, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen