Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag

Öppenvårdsmottagning och uppsökande verksamhet. Uppdraget omfattar beroende- och psykiatrisk specialistvård, husläkarverksamhet, fotsjukvård och kvinnosjukvård. Heldygnsvårdsplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom och komplexa vård- och sociala behov till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder.

Vårdgivare med avtal

Capio Hjärnhälsan AB

  • (HSN 2018-0486, avtalsnummer 11650)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller för Capio (11650), modell 016. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2022.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Uppdaterad 1 april 2022.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter kan fritt välja vårdgivare i Region Stockholm. Det gäller oavsett var man bor eller om vården är regiondriven eller drivs i privat regi.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Innehållet på Psykiatristöd återfinns numera på webbplatsen Kunskapsstöd för vårdgivare.

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Samverkan mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

  • Uppdaterad: 13 juli 2021

  • Faktagranskad: 4 maj 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Fatmanur Dinler, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen