Brödsmule-navigation

Uppdrag

Öppenvårdsmottagning och uppsökande verksamhet. Uppdraget omfattar beroende- och psykiatrisk specialistvård, husläkarverksamhet, fotsjukvård och kvinnosjukvård. Vård- och boendeplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom och komplexa vård- och sociala behov till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder.

Capio psykiatri AB

  • (HSN 2018-0486, avtalsnummer 11650)

Rapportera

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Remissrutin

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Remittering

Remissregler

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionens ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Kvalitetsregister


Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Avtalsinformation, andra vårdområden inom psykiatrisk specialistvård