Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar öppen specialistvård som inte är högspecialiserad, kräver tillgång till akutsjukhusets resurser eller kan omhändertas inom primärvården. Målgruppen är personer 15 år eller äldre.

Uppdraget omfattar specialiserad kirurgi i öppenvård. Det omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter i behov av kirurgisk behandling för exempelvis bråck, gallsten, proktologiska besvär samt hudförändringar, vilka varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan utföras av primärvården. LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå) är vägledande.

Avtalsbilagor

Specifik uppdragsbeskrivning, ersättningsvillkor och årlig uppföljning.

Vårdgivare med avtal

Kirurgikliniken på Ersta sjukhus har inom ramen för sitt uppdrag möjlighet att ta emot patienter enligt uppdragsbeskrivningen.

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 april 2018.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Kontakt för vårdgivare

Vid frågor om avtalet med GHP Stockholm Gastro Center Kirurgi,
CK Kirurgkliniken och GHP Kirurgkliniken Stockholm.

Barbro Andersson|Handläggare

Enheten Sjukhus och LOU-avtal, Somatisk specialistvård

Vid frågor om avtalet med Ersta sjukhus.

Gustav Ohlén|Handläggare

Enheten Sjukhus och LOU-avtal, Somatisk specialistvård

  • Uppdaterad: 12 juni 2020

  • Faktagranskad: 11 juni 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Barbro Andersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen