Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdraget

Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har ett likartat uppdrag inom klinisk fysiologi, som vårdvalet för klinisk fysiologi.

Uppdraget innebär att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Tjänsterna utförs på medicinsk indikation efter remiss från öppen- och slutenvård utanför akutsjukhusens organisation.

Undersökningarna, som utgår från funktions- och bildgivande metoder, är huvudsakligen inriktade på hjärta, blodkärl, lungor, mag-tarmkanal och njurar.

Uppdraget består i likhet med vårdvalet av ett obligatoriskt basuppdrag och flera tilläggsuppdrag. Akutsjukhusen har samtidigt ett stort utbildningsuppdrag.

Verksamma vårdgivare

Verksamma vårdgivare inom klinisk fysiologi och deras tjänsteutbud. Gäller från och med 1 september 2021.

Utbud av tjänster

Tjänsteutbudet inom klinisk fysiologi. Uppdaterad 1 september 2020.

Kontakt för vårdgivare

Anna Odenhagen|Handläggare

Vårdval klinisk fysiologi

Uppdraget är att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 1 september 2021

  • Faktagranskad: 11 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Anna Odenhagen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen