Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Mansmottagningen i Järva ska erbjuda sexualmedicinsk verksamhet i öppenvård. Målgruppen är patienter från och med 23 år och en prioriterad grupp är män med utländsk bakgrund, inklusive nyanlända och asylsökande. Uppdraget består av verksamhet på mottagningen samt ett utåtriktat uppdrag.

Vårdgivare med avtal

Avtalet är en överenskommelsen mellan HSN och SLSO.  Handlingar är diarieförda i ärende HSN 2017-1529, med avtalsnummer 11583.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 24 januari 2021.

Kontakt för vårdgivare

Har du frågor angående avtalet för mansmottagningen kontakta:

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Avdelningen för Närsjukvård

  • Uppdaterad: 13 oktober 2021

  • Faktagranskad: 26 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katrin Rekkedal, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen