Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS), vilket varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan utföras av primärvården. LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå) är vägledande.

Uppdraget omfattar följande delar:

 1. Utredning av misstänkt obstruktivt sömnapnésyndrom
 2. Behandling vid fastställt obstruktivt sömnapnésyndrom
 3. Uppföljning av initierad behandling vid obstruktivt sömnapnésyndrom
 4. Utveckling och användning av digitala vårdformer inom ramen för vårduppdraget

Prioriterade patientgrupper är svårbehandlade hjärtsjukdomar där OSAS misstänkts förvärra tillståndet, patient med säkerhetsklassat arbete (yrkesförare, trafikledare etc.), sjukskrivnings- eller rehabiliteringsproblem på grund av OSAS.

Vidare ska vården av äldre med stora och sammansatta vårdbehov, patienter med omfattande funktionsnedsättning samt kroniskt sjuka ha ett särskilt fokus på kontinuitet.

Avtalsbilagor

Vårdgivare med avtal

Stockholm Heart Center
Apelbergsgatan 48
111 37 Stockholm
08-505 215 00

(Aleris Fysiologlabb (tidigare Aleris Riddargatan) har avslutat sitt avtal med Region Stockholm 30 juni 2020.)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 1 april 2022.

Utredning och behandling av övriga sömnrelaterade besvär

Utgångspunkten för sömnrelaterade besvär är utredning och i de flesta fall, behandling hos husläkare. VISS och aktuella vårdprogram utgör huvudsaklig vägledning.

Vårdgivares ansvarsområden

En mindre andel patienter ska remitteras till specialistvården, följande är en överblick för olika ansvarsområden för patienter med sömnproblematik.

 • Insomni
  Husläkare kan utreda och diagnostisera. Vanligaste behandling är läkemedel. Kan i vissa fall ha somatiska orsaker och har då behov av psykiatri.
 • Dygnsrytmstörning
  Husläkare för stöd och uppföljning med behandling med läkemedel i kombination med råd om sömnhygien, livsstil och fysisk aktivitet. Vid behov behövs en kompletterande utredning med hjälp av psykiatrin.
 • Periodic limb movement (PLM) och narkolepsi
  Utreds vanligen av neurolog, i samarbete med klinisk neurofysiolog.
 • REM sleep behavior Disorder
  Utreds vanligen av neurolog.
 • Restless Legs Syndrome
  Husläkare och eventuellt remiss till neurolog.
 • Narkolepsi
  Husläkare och eventuellt remiss till neurolog.
 • Parasomni (samlingsnamn för sömngång, nattskräck, mm)
  Husläkarmottagning för utredning för att i första hand gå igenom sömnvanor/sömnhygien.

Kontakt för vårdgivare

Gustav Ohlén|Handläggare

Enheten Sjukhus och LOU-avtal, Somatisk specialistvård

Relaterad information

Regler kring utredning och behandling av patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom inom regionens finansierade vuxentandvård.

 • Uppdaterad: 6 juli 2020

 • Faktagranskad: 29 juni 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Gustav Ohlén , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen