Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målgrupp och uppdrag

Målgrupp

Specialiserad rehabilitering vid astma och KOL ska erbjudas patienter som, trots insatser i öppenvård, har kvarstående behov och bedöms vara motiverade och ha nytta av en mer intensifierad, strukturerad och sammanhållen period med rehabilitering. Patienterna ska komma från eget boende.

Uppdrag

Syftet med insatserna är att ge patienterna långsiktigt positiva effekter genom ökad förståelse för sin sjukdom och behandling, stöd till rökstopp samt stöd till träning för förbättrad styrka och kondition. Målet är att uppnå god sjukdomskontroll för patienter med astma och att förebygga framtida försämringsperioder för patienter med KOL.

Rehabiliteringen bedrivs av tvärprofessionella team och organiseras i olika program. Programmen bedrivs i inneliggande veckovård måndag till fredag. Nattetid tjänstgör undersköterskor och sjuksköterska finns i telefonberedskap med möjlighet att kallas in.

Uppdraget omfattar:

  • Grund- och uppföljningsprogram för vuxna med astma, 10 respektive 5 dagar
  • Grund- och uppföljningsprogram för vuxna med KOL, 10 respektive 5 dagar
  • Rehabiliteringsprogram/läger för unga i åldern 13-17 år med astma, 1 + 6 dagar

Vårdgivare med avtal

Rapportera

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2016. Uppdaterad 3 juli 2019.

Remittera

Remiss skickas digitalt via journalsystemet TakeCare.
För vårdgivare som inte är anslutna till TakeCare finns en särskild remissblankett, se nedan.

Remissblankett för planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL.

Remiss med aktuell spirometrikurva och läkemedelsförteckning skickas till vårdgivaren:

Stiftelsen Mälargården Rehab Center
Box 46
193 21 Sigtuna

08-594 936 30

Kontakt för vårdgivare

Catharina Lernstad

Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ

  • Uppdaterad: 5 oktober 2021

  • Faktagranskad: 5 oktober 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Catharina Lernstad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen