Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdragens syfte är förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, minskad dödlighet på grund av psykisk sjukdom samt minskad risk för återfall i brott av allvarligt slag.

Målgruppen är i första hand

 • psykiskt störda lagöverträdare som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller
 • anhållna, häktade eller intagna på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller
 • intagna i eller skall överföras till kriminalvårdsanstalt eller
 • efter beslut av domstol om sluten ungdomsvård skall förpassas till ett särskilt
  ungdomshem.

Rättspsykiatri Vård Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

 • öppen- och sluten rättspsykiatrisk vård.

  RPÖV - öppen rättspsykiatrisk- och beroendevård för personer med missbruk och/eller psykisk sjuklighet/störning i kombination med våldsproblematik, samordnat och samlokaliserat med Beroendecentrum Stockholm och Kriminalvårdens frivård.
  Målgruppen är 18 år och äldre, och nya patienter, tas emot efter remiss från specialiserad beroendevård, psykiatriska specialistvård och från kriminalvården (f d HSN 1012-1318).
  (HSN 2018–1176, avtalsnummer 9078)

Regionsjukhuset Karsudden, Landstinget Sörmland

 • öppen- och sluten vård efter remiss från Rättspsykiatri Vård Stockholm
  (HSN 1208-0976, avtalsnummer 5047)

Rapportera

Rapporteringsanvisningar - psykiatrisk öppenvård, SLSO

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO i Region Stockholm. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Remissrutin

Neuropsykiatriska utredningar, remissrutin

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 januari 2019. Frågor ställs till eva.bohlin@sll.se

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionens ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Regionala vårdprogram

Remittering

Remissregler

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Kvalitetsregister

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Avtalsinformation, andra vårdområden inom psykiatrisk specialistvård