Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är en specialistfunktion för personer med arm- och/eller benamputationer eller medfödda skador på övre och/eller nedre extremiteterna samt personer med Raynauds fenomen.

Målgruppen är personer med övre och/eller nedre extremitetsskador samt personer med Raynauds fenomen, vilket står för köldintolerans i händer och/eller fötter.

Vårdtjänsten innebär att vårdgivaren, genom rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel, ska ge personer med extremitetsskador goda förutsättningar att själva aktivt verka för att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Läs mer om uppdraget och uppföljning i:

Vårdgivare med avtal

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2018. Uppdaterad 1 april 2022.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

  • Uppdaterad: 28 oktober 2021

  • Faktagranskad: 28 oktober 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Cecilia Matzon, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen