Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målgrupp

Målgruppen är personer 18 år och äldre som lider av antingen könsdysfori, sexualmedicinsk och sexologisk problematik, riskerar att begå sexuella övergrepp, har självdestruktivt sexuellt beteende eller andrologisk problematik (reproduktionsproblem eller könsspecifika sjukdomar).

Med sexualmedicinsk problematik avses sexuella dysfunktioner, hypersexualitet, parafili, sexuellt högriskbeteende, osäkerhet avseende könsidentitet och svårighet att acceptera sexuell läggning eller sexuellt intresse.

I målgruppen är patienter som riskerar att begå sexuella övergrepp är prioriterade.
Utifrån patientens vårdbehov tillämpas en flexibel åldersgräns (16-20 år) gentemot Barn- och ungdomspsykiatrin.

Uppdrag

Psykiatrisk utredning, behandling och samordning av vården med andra vårdgivare, konsultationer och informationsspridning om patientgruppen och dess behandling.

ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset

  • öppenvård (HSN 1503-0417, avtalsnummer 10770)

Rapporteringsanvisningar

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Regionala vårdprogram

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Samverkan kommun landsting

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 12 januari 2018

  • Faktagranskad: 7 januari 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Eva Korek, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen