Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Syncentralen är en länsövergripande specialistverksamhet för personer med synnedsättning och blindhet, enligt Världshälsoorganisationen, WHO:s definition.

Syncentralens uppdrag är att ge personer med synnedsättning goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv, ökad livskvalitet, självständighet samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Detta sker genom habilitering, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel.

Insatserna sker främst i Stockholms Syncentrals lokaler och vid behov till exempel i hemmet, förskolan och skolan.

Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

Vårdgivare med avtal

Remiss

Patient som kommer till synverksamheten ska ha remiss från en ögonläkare. Vid remittering ska vårdgivaren följa aktuellt regelverk för remittering.

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2017. Uppdaterad 1 april 2022.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Funktionsbrevlåda för allmänna frågor.

  • Uppdaterad: 18 mars 2021

  • Faktagranskad: 8 april 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Kerstin Malmgren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen