Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar specialiserad vård i öppenvård inom specialiteten kärlkirurgi avseende operationer av benvaricer (venös insufficiens). Det omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter, vilka varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan omhändertas hos primärvården eller andra specialister. Målgruppen är vuxna över 18 år. LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå) är vägledande.

Vårdgivaren ska operera patienter med benvaricer (dopplerverifierad venös insufficiens) på nivå C4-C6 i enlighet med klassifikationen CEAP:

 • C4 pigmentering, eksem, lipodermatoskleros, atrophie blanche
 • C5 läkt venöst sår
 • C6 aktivt venöst sår

Därutöver ska vårdgivaren operera patienter på nivå C2 (varicer) och C3 (ödem) där en eller flera av följande indikationer finns:

 • Upprepade tromboflebiter
 • Blödning från varicer

Patienter på nivå C2 (varicer) och C3 (ödem) som saknar någon av ovanstående indikationer kan vid svåra bensymtom som av erfaren kirurg bedömts rimligen orsakade av venös insufficiens och som ger en avsevärd sänkt livskvalitet också behandlas inom avtalet. Inom avtalet får dock inte mer än 5 procent av operationerna årligen avse denna målgrupp.

Vårdgivaren ska prioritera patienter i enlighet med följande:

 1. Varicer med bensår
 2. Varicer med eksem och/eller pigmentförändringar och anamnes på blödning
 3. Varicer med tromboflebiter eller blödning från varicer

Avtalsbilagor

Specifik uppdragsbeskrivning, ersättningsvillkor och årlig uppföljning.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2022. Uppdaterad 1 april 2022.

Uppföljning

Kontakt för vårdgivare

Barbro Andersson|Handläggare

Enheten Sjukhus och LOU-avtal, Somatisk specialistvård

 • Uppdaterad: 20 maj 2022

 • Faktagranskad: 4 april 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Barbro Andersson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen