Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med psykiatrisk vård avses stöd, insatser och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd. Vårdavtalen omfattar sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, sluten vård och psykiatrisk tvångsvård.

Målgruppen är personer 18 år och äldre.

Uppdrag

Vårdgivare med subspecialiserad verksamhet

Depressions- och/eller ångesttillstånd

 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  WeMind AB
  (HSN 2016 – 4313, avtalsnummer 11220)
 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2016 – 4314, avtalsnummer 11221)

Psykiatrisk allmänpsykiatrisk vård

 • öppen och slutenvård enligt HSL och öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  Allmänpsykiatrisk vård med särskilt kompentens för att behandla personer inom sjukvård eller andra kontaktyrken.
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2018–1117, avtalsnummer 11754)

Transkulturell psykiatri

 • öppenvård enligt HSL för personer med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Lokaliserad i norra länsdelen.

  Aleris Psykiatri AB
  (HSN 2018–0796, avtalsnummer 11739)

 • öppenvård enligt HSL för personer med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem. Lokaliserad i södra länsdelen.
  Capio psykiatri AB
  (HSN 2018–0797, avtalsnummer 11738)

Vårdgivare som har ett geografiskt områdesansvar

Ett geografiskt områdesansvar innebär konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ska också kunna göras. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt valfrihetsreglerna.

Översikt

Vårdgivare och avtal Områdesansvar Utökat slutenvårdsuppdrag
WeMind AB,
avtal 11225
Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö   
Aleris Psykiatri AB,
avtal 11226
 Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista  
Aleris Psykiatri AB,
avtal 11224
Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm  
Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, avtal 11949 Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö  
Capio Hjärnhälsan AB, avtal 11950 Järfälla och Upplands-Bro  
Psykiatri Södra Stockholm, avtal 7500 Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö
Norra Stockholms Psykiatri, avtal 7499 Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Bromma samt Ekerö kommu Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 
Psykiatricentrum Södertälje, avtal 7441  Nykvarn, Salem och Södertälje   
Psykiatri Sydväst,
avtal 7440
Botkyrka och Huddinge Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö
Psykiatri Nordväst,
avtal 7509 
Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro 

 WeMind AB

 • öppenvård enligt HSL. Områdesansvaret omfattar Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö.
  (HSN 2017–0796, avtalsnummer 11225).

Aleris Psykiatri AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista.
  (HSN 2021-0355, avtalsnummer 11226)
 • öppen- och slutenvård. Områdesansvaret omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm.
  (HSN 2020-1423, avtalsnummer 11224)

 Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • öppenvård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
  (HSN 2019-0527, avtalsnummer 11949)

Capio Hjärnhälsan AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Järfälla och Upplands-Bro.
  (HSN 2019-0528, avtalsnummer 11950)

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

Allmänpsykiatrisk specialistvård för vuxna som sammantaget har ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, internetbaserad behandling, konsultationer, vård i hemmet, dagvård och sluten vård. Subspecialiserad vård tillhandahålls för sådant som inte kan erbjudas i lokal öppenvård.

Möjlighet till självvald inläggning o direktinskrivning för patienter med etablerad vårdkontakt kan erbjudas. Vården ges enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Psykiatri Södra Stockholm

 • öppen- och sluten vård. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö.
  (HSN 2018–1172, avtalsnummer 7500)

Norra Stockholms Psykiatri

 • öppen- och sluten vård.Verksamheter som tidigare reglerats i särskilda avtal, och som finns kvar är finska teamet (f d HSN 1304–0435), Konsultteam med autismspektrumtillstånd (KAS) (f d HSN 1104-0360), Konsultteamet äldrepsykiatri (f d HSN 1005-0515) samt Länsakuten (f d HSN 1307-0788).
  Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Bromma samt Ekerö kommun.
  Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
  (HSN 2018–1168, avtalsnummer 7499)

Psykiatricentrum Södertälje

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Nykvarn, Salem och Södertälje.
  (HSN 2018–1171, avtalsnummer 7441)

Psykiatri Sydväst

 • öppen- och sluten vård. Verksamheter som tidigare reglerats i särskilda avtal, och som finns kvar är Psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade (f d HSN 0904–0366), Internetpsykiatri samt Svarstjänsten Fråga psykiatrin (f d HSN 1002–0188).
  Områdesansvaret omfattar Botkyrka och Huddinge.
  Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.
  (HSN 2018–1170, avtalsnummer 7440)

Psykiatri Nordväst

 • öppen- och sluten vård. Områdesansvaret omfattar Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro.
  (HSN 2018-1169, avtalsnummer 7509)

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Region Stockholm. Gäller för Prima psykiatri (11949) och Capio Hjärnhälsan AB (11950), modell 205. Gäller från 5 maj 2019.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård i Region Stockholm. Gäller för WeMind AB öv (11220), Capio Hjärnhälsan AB öv, (11221), Capio Hjärnhälsan AB (11754), Aleris Psykiatri AB (11224), WeMind öv (11225) samt Aleris Psykiatri AB öv (11226), modellerna 011 och 163. Gäller från 1 april 2017.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO i Region Stockholm. Gäller för BUP Stockholm (7626), Stockholms Centrum för ätstörning (6686), Beroendecentrum Stockholm (7533), NSP (7499), PCS (7441), PSV (7440), PSP (7500), PNV (7509), RPV (9078) och Rättspsykiatri vård Stockholm (9078), modell 207. Gäller från 1 januari 2019.

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom avtal för Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem i Region Stockholm. Gäller för Capio Psykiatri AB (11738) och Aleris Psykiatri AB (11739), modell 102. Gäller från 1 januari 2019.

Relevanta KVÅ-koder i psykiatrisk öppen- och slutenvård 2021.

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909 102 39 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Enheten för psykiatri

Relaterad information

Rutiner inom Region Stockholm vid remittering till vårdgivare som tillhandahåller neuropsykiatrisk eller kognitiv utredning som fristående vårdtjänst. Gäller från 1 september 2021.

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Patientens fria val

Patienter har möjlighet att välja utförare av öppenvård. Inom Stockholmsregionen ska patientens önskemål beaktas vid önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges enligt valfrihetsregeln inom psykiatrisk specialistvård.

Regler och rekommendationer kring patientens valfrihet inom den psykiatriska specialistvårdens olika vårdområden och vårdformer.

Regionala vårdprogram

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister
Psykiatriska kvalitetsregister och användaravtal

Samverkan mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Information om telefonlinje

Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

 • Uppdaterad: 13 juli 2021

 • Faktagranskad: 19 oktober 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Eva Korek, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen