Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den vård som utförs av de egenägda vårdgivarna och som inte är en del av avtal inom vårdval, LOV regleras genom överenskommelse med egen regi.

En överenskommelse tas fram genom att villkor för uppdrag, ersättning och uppföljning förhandlas fram mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och den aktuella vårdgivaren. Det kan exempelvis vara en verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) eller något av sjukhusen. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutar om att en överenskommelse ska tecknas.

Under länken aktuella vårdavtalsområden finns information om de vårdavtalsområden som är reglerade genom överenskommelse med egen regi och märkta med kategorin "Egen regi".

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

 

  • Uppdaterad: 12 november 2021

  • Faktagranskad: 12 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Annika Asplind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen