Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Besök hos tandhygienist

100 kr
Besök hos allmäntandläkare 200 kr
Besök hos specialisttandläkare 400 kr
Röntgen 200 kr

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att patienten inte betalar mer än ett maxbelopp under ett år. Avgiften blir sammanlagt 1 150 kronor. Det gäller alla mottagningar som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Sedan hösten 2015 tillämpas i Region Stockholm en elektroniskt hantering av högkostnadsskyddet, vilket innebär att alla patientavgifter som ligger till grund för ett frikort ska registreras via regionens e-frikortstjänst. Vårdgivare som inte är anslutna till e-frikortstjänsten ska uppmana patienten behålla besökskvittot och vända sig till en ansluten vårdgivare som kan hjälpa denne att registrera avgiften i frikortstjänsten.

En patient kan även välja att stå utanför den elektroniska hanteringen av högkostnadsskyddet. Avgifterna stämplas då på ett högkostnadskort (remsa) och frikort utfärdas manuellt. Patienten kan få sitt högkostnadskort på en sjukvårdsmottagning eller vid ett besök hos tandläkare eller tandhygienist.

Observera att du som vårdgivare bara ska notera eller registrera besöksavgifter som gäller nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt så kallad F-tandvård.

Frikort

Om patienten når upp till maxbeloppet på 1 150 kronor inom ett år framgår det i e-frikortstjänsten att patienten ska få ett frikort. Det är bara patienter som har rätt till nödvändig tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling eller tandvård med F-kort som kan få frikort.

Vårdgivare anslutna till e-frikortstjänsten kan hjälpa patienten att beställa ett frikort i pappersform. Frikortet skickas till patientens folkbokföringsadress och kan användas vid kontakt med vårdgivare som inte är anslutna till e-frikortstjänsten.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

  • Uppdaterad: 1 november 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen