Ersättningssystem för allmän barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. Vårdgivare får betalt av landstinget och tandvårdsenheten sköter utbetalningarna.

Tandvårdspeng – landstingets ersättning

När en tandläkare har listat ett barn och tagit på sig ansvaret för att barnet får fullständig allmäntandvård, har tandläkaren rätt till en fast ersättning, tandvårdspeng. Ersättningen är lika stor för alla barn och ungdomar och betalas ut månadsvis.

Vårdbehovstillägg

I delar av Stockholms län är den genomsnittliga tandhälsan sämre än länsgenomsnittet. Tandläkare i dessa områden har högre kostnader än vad som täcks av tandvårdspengen. De får därför ett vårdbehovstillägg som ett komplement till tandvårdspengen.

Riskutjämning för privattandläkare

Av privattandläkarnas ersättningsbelopp avsätts en del till en så kallad riskpott. Privata tandläkare som behandlar barn med stora vårdbehov kan få ersättning ur riskpotten. Detsamma gäller när en barnpatient behandlas akut hos en annan vårdgivare än den som har barnet listat.

Prislistor för barntandvård

Prislistan för allmän barn- och ungdomstandvård ligger till grund för de fakturor som allmäntandvården skapar i Libretto för:

  • direktrapporterad och förhandsbedömd vård
  • akuttandvård
  • tandvård för barn i åldern 0-2 år.

Prislista riskpotten

Prislistan avser direktrapporterad och förhandsbedömd vård. Gäller från 15 januari 2020.

Prislista riskpotten

Prislistan avser direktrapporterad och förhandsbedömd vård. Gäller från 15 januari 2019.

Specialisttandvård

Pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård ligger till grund för de fakturor som specialisttandvården skapar i Libretto. För mer information se Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialistvård samt Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter.

Kontakt för vårdgivare