Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ersättningssystem för allmän barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. Vårdgivare får betalt av regionen och tandvårdsenheten sköter utbetalningarna.

Tandvårdspeng – regionens ersättning

När en tandläkare har listat ett barn och tagit på sig ansvaret för att barnet får fullständig allmäntandvård, har tandläkaren rätt till en fast ersättning, tandvårdspeng. Ersättningen är lika stor för alla barn och ungdomar och betalas ut månadsvis.

Vårdbehovstillägg

I delar av Stockholms län är den genomsnittliga tandhälsan sämre än länsgenomsnittet. Tandläkare i dessa områden har högre kostnader än vad som täcks av tandvårdspengen. De får därför ett vårdbehovstillägg som ett komplement till tandvårdspengen.

Tandvårdspeng och behovstillägg 2020

Gäller från och med 1 januari 2020.

Riskutjämning för privattandläkare

Av privattandläkarnas ersättningsbelopp avsätts en del till en så kallad riskpott. Privata tandläkare som behandlar barn med stora vårdbehov kan få ersättning ur riskpotten. Detsamma gäller när en barnpatient behandlas akut hos en annan vårdgivare än den som har barnet listat.

Prislista för barntandvård

Folktandvården Stockholms län AB:s prislista ligger till grund för de fakturor som allmäntandvården skapar i Libretto för:

  • direktrapporterad och förhandsbedömd vård
  • akuttandvård
  • tandvård för barn i åldern 0-2 år.

Specialisttandvård

Pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård ligger till grund för de fakturor som specialisttandvården skapar i Libretto. För mer information se Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialistvård samt Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

  • Uppdaterad: 20 mars 2020
  • Faktagranskad: 26 februari 2020
  • Redaktör: Britta Manninen
  • Faktagranskare: Maria Hedberg, Hälso- och sjukvårdförvaltningen