Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har delat in länets alla basområden i fyra nivåer, så kallade vårdbehovsområden. Indelningen i vårdbehovsområden baseras på tandhälsan hos barn och ungdomar i respektive basområde. Indelningen görs om en gång per år utifrån tandhälsouppgifter som vårdgivarna registrerar i samband med att de undersöker patienterna.

Indelningen i vårdbehovsområden ligger till grund behovstillägget, den differentierade ersättning som betalas ut tillsammans med tandvårdspengen.

Även riktade förebyggande insatser utgår ifrån vårdbehovsområden. Folktandvården Stockholms län AB har i uppdrag att genomföra sådana insatser i de områden där tandhälsan är sämst, i vårdbehovsområde 3 och 4.

Kontakt

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 3 maj 2021

  • Faktagranskad: 3 maj 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, Hälso- och sjukvårdförvaltningen