Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kommunens biståndshandläggare, sjuksköterska vid särskilt boende eller LSS-handläggare identifierar de personer som omfattas av uppsökande verksamhet och utfärdar sedan ett tandvårdsstödsintyg. Samtidigt erbjuds personen en årlig avgiftsfri munhälsobedömning.

Erbjudandet bekräftas av den som är berättigad, en anhörig, god man eller annan kontaktperson. Om den berättigade tackar nej kommer ett nytt erbjudande året därpå.

Hembesök

Vid munhälsobedömningen kommer en tandläkare eller tandhygienist hem till den berättigade. Vid besöket ska omvårdnadspersonal från det särskilda boendet eller hemtjänsten vara med.

Tandläkaren/tandhygienisten bedömer munhåla, tänder och tandersättningar samt det dagliga behovet av munvård. Samtidigt ges instruktioner om daglig munvård.

Besked om nödvändig tandvård

Om munhälsobedömningen visar att nödvändig tandvård behövs bokar den berättigade eller omvårdnadspersonalen tid hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Om den berättigade inte har en egen tandläkare eller tandhygienist, kan tandvårdsföretaget som utför munhälsobedömningen erbjuda nödvändig tandvård.

Frågor om tandvårdsstödsintyg besvaras av kommunens biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschef för särskilt boende eller chef för hemtjänsten.

Tandvårdsstödsintyg

För nödvändig tandvård och munhälsobedömning krävs ett tandvårdsstödsintyg.

Frågor om tandvårdsstödsintyg besvaras av kommunens biståndsbedömare, alternativt en LSS-handläggare. Patienter kan även kontakta omvårdnadspersonal, enhetschef för särskilt boende eller chef för hemtjänsten.

Kontakt

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

  • Uppdaterad: 1 november 2021

  • Faktagranskad: 1 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Simon Linnér, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen