Tandvårdsstöd med F-kort | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienter som har en långvarig sjukdom och grav till fullständig funktionsnedsättning som följd av denna kan ha rätt till F-tandvård. Patienterna har som följd av funktionsnedsättningen stora svårigheter att ta hand om sin munhygien eller medverka till tandbehandling.

Kostnad för patienten

Patienter med F-kort betalar endast patientavgift enligt hälso- och sjukvårdstaxa.  Tandvårdsstödet omfattar all bastandvård och avtagbar protetik.

Så här går det till:

 1. Patienten får en diagnos hos läkaren
 2. Läkaren bedömer patientens funktionsnedsättning och fyller i ett särskilt intyg.
 3. Region Stockholm utfärdar ett F-kort efter godkänt intyg.
 4. Patienten visar upp sitt F-kortet vid besök hos tandläkare- eller tandhygienist.

Läkarintyget skickas till:
Tandvårdsenheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6416
113 82 Stockholm

Ansvar

Inom läkarens ansvarsområde ingår att ha kännedom om vilka patientdiagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd samt hur intyg utfärdas. Diagnosen ska ha gett upphov till svår till fullständig funktionsnedsättning för att patienten ska ha rätt till tandvårdsstödet. Patienten måste alltid informeras om att denne har rätt till tandvårdsstöd.

Som läkare ska du aldrig bedöma ett tandvårdsbehov. Region Stockholm ansvarar för att utfärda F-kort till de patienter som ingår i F-grupperna.

Diagnoser som har rätt till tandvårdsstöd

De diagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd med F-kort är:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amoytrofisk lateralskleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Symptom som kvarstår sex månader efter stroke
 • Sällsynt diagnos.

Läs mer om sällsynta/ovanliga diagnoser hos Socialstyrelsen:

Anvisningar och prislistor

Anvisningar för tandvårdsstöd 2020

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 15 januari 2020.

Prislista NTV S och F - Allmäntandvård

Gäller från 15 januari 2020.

Prislista NTV S och F - Specialisttandvård

Gäller från 15 januari 2020.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

Relaterat