Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer med omfattande och varaktigt behov av vård och omsorg har rätt till munhälsobedömning i hemmet enligt tandvårdslagen. Landstinget ansvarar för att söka upp och erbjuda tandvård till sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Den uppsökande verksamheten består av en munhälsobedömning och rådgivning om daglig munvård. Om det behövs erbjuds patienten nödvändig tandvård. Patientens omvårdnadspersonal är med vid munhälsobedömningen och tar del av rådgivningen. De får även utbildning i munvård av vårdgivaren. Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna ett besök per år.

Brett samarbete

Regionen har avtal med flera tandvårdsföretag som utför den uppsökande verksamheten. Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samarbetar med samtliga kommuner och stadsdelar kring de årliga munhälsobedömningarna.

Länets kommuner eller stadsdelar identifierar de personer som omfattas av verksamheten. Kommunen och landstingets upphandlade vårdgivare ska sedan tillsammans planera och genomföra den uppsökande verksamheten.

Kommunen och vårdgivaren genomför den uppsökande verksamheten i sex steg.

Anvisningar för tandvårdsstöd 2020

Region Stockholms tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län. Gäller från 15 januari 2020.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm