Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är kommunen och tandvårdsföretagen som planerar och genomför den uppsökande verksamheten för tandvårdsstöd som sker enligt nedan:

Steg 1

Kommunens biståndsbedömare, sjuksköterska vid särskilt boende eller LSS-handläggare (utfärdare) identifierar de personer som omfattas av uppsökande verksamhet och utfärdar sedan ett tandvårdsstödsintyg. Samtidigt erbjuds personen en munhälsobedömning. Blanketten "Munhälsobedömning – ett erbjudande" ska användas. Svaret registreras i IT-systemet Symfoni.

Steg 2

Tandvårdsföretagen som har avtal med Region Stockholm får information om vilka personer som tackat ja till munhälsobedömning genom IT-systemet Symfoni.
Information om tandvårdsstödsintyg och vad intyget ger rätt till skickas till den berättigade personens folkbokföringsadress eller annan som är angiven i IT- systemet Symfoni.

Steg 3

Tandvårdsföretagen som har avtal med Region Stockholm kontaktar den enskilde för att boka en munhälsobedömning. Det ska ske inom tre månader från det att tandvårdsstödsintyget utfärdats. Planeringen sker med de kontaktuppgifter som finns registrerade i IT- systemet Symfoni.

Om munhälsobedömningen ska utföras i särskilt boende finns uppgift om ansvarig kontaktperson registrerad i IT-systemet Symfoni. Om munhälsobedömningen ska utföras i egen bostad har utfärdaren registrerat kontaktuppgifter till exempelvis hemtjänst eller företrädare.

Steg 4

Vid munhälsobedömningen ska vård- och omsorgspersonal och/eller företrädare för den enskilde delta för att ge information om personens allmäntillstånd och situation. Personalen ska också ta emot de instruktioner som ges om varje person.

Tandvårdspersonal utför munhälsobedömningen och skriver rekommendationer på ett munvårdskort för den dagliga munvården som sparas i den enskildes hem.

Steg 5

Tandvårdspersonalen informerar vård- och omsorgspersonalen om personen bedöms vara i behov av nödvändig tandvård. Om så är fallet bokar vård- och omsorgspersonalen eller en anhörig tid hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

Om personen inte har någon etablerad kontakt med en tandläkare eller tandhygienist, kan det tandvårdsföretag som utför munhälsobedömningen även utföra nödvändig tandvård om personen så önskar.

Om personen bedöms vara i behov av nödvändig tandvård lämnas ordination om detta till sjuksköterska.

Steg 6

Personer som är berättigade till tandvårdsstöd, men som tackat nej till munhälsobedömning, ska av kommunen få ett nytt erbjudande nästkommande år. Uppgifter om vilka de är hittas i Symfoni rapport 3. Svaret registreras i IT-systemet Symfoni, även om svaret är detsamma som föregående år ska det uppdateras så att den berättigade får ett svar som har aktuellt datum.

Personer som tackat ja till munhälsobedömning får med automatik en ny munhälsobedömning nästkommande år.

Frågor om tandvårdsstödsintyg besvaras av kommunens biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Patienter kan även kontakta vård- och omsorgspersonal.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

  • Uppdaterad: 9 november 2020
  • Faktagranskad: 2 november 2020
  • Redaktör: Britta Manninen
  • Faktagranskare: Simon Linnér, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen