Brödsmule-navigation

Det är kommunen och vårdgivaren som planerar och genomför den uppsökande verksamheten för tandvårdsstöd som sker i sex steg:

Steg 1

Kommunens biståndsbedömare, sjuksköterska vid särskilt boende eller LSS-handläggare (utfärdare) identifierar de personer som omfattas av uppsökande verksamhet och utfärdar sedan ett tandvårdsstödsintyg. Samtidigt erbjuds personen en munhälsobedömning. Blanketten Munhälsobedömning – ett erbjudande ska användas. Svaret registreras i IT-systemet Symfoni.

Steg 2

Vårdgivaren får information om vilka personer som tackat ja till munhälsobedömning genom aktivitetslistan i Symfoni. Tandvårdsstödsintyget skickas sedan hem till den berättigade personen.

Steg 3

Vårdgivaren utför munhälsobedömningen. Det måste ske inom tre månader från det att tandvårdsstödsintyget utfärdades. Planeringen sker med de kontaktuppgifter som finns registrerade i Symfoni.

Om munhälsobedömningen ska utföras i särskilt boende finns uppgift om ansvarig chef registrerad i Symfoni. Om munhälsobedömningen ska utföras i egen bostad har utfärdaren registrerat kontaktuppgifter till exempelvis hemtjänst eller anhöriga.

Steg 4

Vid munhälsobedömningen ska vård- och omsorgspersonal delta för att ge information om personens allmäntillstånd och situation. Personalen ska också ta emot de instruktioner som ges om varje person.

Tandvårdspersonal utför munhälsobedömningen, registrerar epidemiologiska uppgifter och dokumenterar instruktioner på ett munvårdskort.

Steg 5

Tandvårdspersonalen informerar vård- och omsorgspersonalen om personen bedöms vara i behov av nödvändig tandvård. Om så är fallet bokar vård- och omsorgspersonalen eller en anhörig tid hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

Om personen inte har någon etablerad kontakt med en tandläkare eller tandhygienist, kan den som utför munhälsobedömningen även utföra nödvändig tandvård om personen så önskar.

Tandvårdspersonalen stämmer sedan av resultatet från munhälsobedömningen med den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan eller någon annan ansvarig.

Steg 6

Personer som är berättigade till tandvårdsstöd, men som tackat nej till munhälsobedömning, får av kommunen ett nytt erbjudande året därpå. Uppgifter om vilka de är skickas av regionen till kommunens eller stadsdelens kontaktperson en gång per år. Kommunens biståndsbedömare alternativt LSS-handläggare erbjuder och registrerar svaret i Symfoni.

Personer som tackat ja till munhälsobedömning får med automatik en ny munhälsobedömning nästkommande år.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm