Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har en överenskommelse med kommunerna om uppsökande verksamhet för munhälsobedömning och munvårdsutbildning.

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att verksamheten fungerar på avtalat sätt. Avvikelser ska rapporteras skriftligt. Storsthlm och Region Stockholm gör vid behov en gemensam uppföljning. Regionen och Storsthlm har tillsammans med kommunkontaktpersoner årliga möten för att följa upp verksamheten.

Regionens ansvar

Regionen skriver avtal med tandvårdsföretag som utför uppsökande verksamhet  (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) till vissa äldre och funktionshindrade i Stockholms län. Uppdraget omfattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om eventuell nödvändig tandvård. I uppdraget ingår även munvårdsutbildning och handledning till vård- och omsorgspersonal om daglig munvård.

Regionen ska också

 • informera kommun och befolkning
 • anvisa vårdgivare
 • se till att verksamheten fungerar på avtalat sätt
 • leverera munvårdskort
 • återrapportera resultat per kommun eller stadsdel.

Kommunens ansvar

Personer som ingår i personkretsen för uppsökande verksamhet ska få god daglig mun- och tandvård. De ska även erbjudas munhälsobedömning en gång per år.

Utifrån den individuella rådgivningen som erbjuds vid munhälsobedömningen ska den berättigade själv, eller med hjälp från vård- och omsorgspersonal, dagligen kunna utföra god munvård.

Kommunen ska också

 • identifiera och utfärda tandvårdsstödsintyg
 • informera om och skriftligt erbjuda munhälsobedömning
 • utse kontaktperson som ansvarar för att uppdatera information om särskilt boende samt boende med särskilt stöd
 • se till att ansvarig för vård- och omsorgsverksamheter planerar munhälsobedömningen med avtalat tandvårdsföretag
 • skapa förutsättningar för att munhälsobedömning kan utföras tillsammans med vård- och omsorgspersonal
 • skapa förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att delta i munvårdsutbildning
 • vara till hjälp vid uppföljning.

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

 • Uppdaterad: 9 november 2020
 • Faktagranskad: 2 november 2020
 • Redaktör: Britta Manninen
 • Faktagranskare: Simon Linnér, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen