Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Region Stockholm för de vårdgivare som klarar kraven för att godkännas.

Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar om vilka områden som ska ingå i vårdval Stockholm. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg är ansvarig beställare av sjukvård i Norrtälje.